کارت پرینتر چیست و از کجا می شود تهیه کرد؟

کارت پرینتر چیست و از کجا می شود تهیه کرد؟

روزگاری، کارت های شناسایی مقوایی برای مشخص کردن هویت فرد، مرسوم بوده است. انواع کارت های شناسایی، کارت پرسنلی و… کاغذی یا مقوایی بودند. فناوری به سرعت رشد کرد و برای محدود کردن امکان سوء استفاده ها، جایگزین جدیدی برای کارت های کاغذی ارائه داد. انواع کارت های از جنس مقاوم PVC جای کارت های مقوایی را گرفتند؛ اما اینجا یک مشکل نمود پیدا کرد؟! کارت های مقوایی با انواع چاپگرهای روزمره، ایجاد می شدند…

ادامه خبر