همه باید بتوانند ویولون بزنند

همه باید بتوانند ویولون بزنند

موسیقی‌دانان می‌گویند زندگی هم مانند زیر و بم نت‌های موسیقی است؛ هنر نوازنده می‌تواند لحظه له لحظه آن را تغییر دهد. شاید شما هم دوست داشته باشید یکی از آلات موسیقی مانند ویولون را روی شانه چپتان قرار دهید، سرتان را روی آن خم‌کنید و با آرشه، احساساتتان را بنوازید. قدمت ساز ویولون، به قرن ۹ میلادی برمی‌گردد و عده‌ای “گاسپارو برتولتی” را پدر این ساز می‌دانند. اگر پس از شنیدن ویولون مسحورکننده «ویوالدی» یا…

ادامه خبر